wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących i innych korzystających ze sklepu internetowego pod adresem www.insimia.pl .
Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji konta w sklepie internetowym, korzystania z serwisu, a także w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta .

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Insimia Michalina Glenc, Izabela Nowak Spółka Cywilna ul.Wł. Broniewskiego 23, 44-217 Rybnik, NIP : 6423198024, tel. 503-928-278, email : biuro@insimia.pl

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:
1.koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
2.koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
3.prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt 1) i 3) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu zawarcie umowy z Administratorem lub korzystanie ze Sklepu i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę udzieloną uprzednio na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celi.

Udostępnianie danych osobowych
Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.
Administrator udostępnia Państwa dane osobowe także wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.

Ochrona danych
Administrator ochrania Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:
1.poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
2.uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
3.adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne,
4.dokładne i aktualne,
5.nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
6.przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
7.bezpiecznie przechowywane,
8.nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres:
1.zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
2.posprzedażowej obsługi umowy (rozpatrywanie reklamacji),
3.wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych),
4.do wniesienia sprzeciwu, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
5.do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Uprawnienia, osoby której dane dotyczą
Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mogą Państwo w każdej chwili również cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo dostępu do danych
W każdej chwili mogą Państwo zażądać informacji o tym, które Państwa dane osobowe są przetwarzane.
Macie Państwo prawo uzyskać od Administratora następujące informacje:
1.o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,
2.od kiedy Państwa dane są przetwarzane,
3.o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
4.o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.

Prawo do wniesienia skargi
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Zmiana danych osobowych i ich uaktualnienie
W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.

Prawo do cofnięcia zgody
Przysługuje Państwu prawo do prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu